top of page

Pravidla

Pravidla provozu na letišti Rokytnice/Rokytnou – pro členy a hosty klubu modelářů RC Pilot Třebíč – Borovina při AVZO TSČ ČR č. 70054, platná od 1.4.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                              
Plocha letiště je soukromým pozemkem, na který je možný vstup pouze na základě  povolení majitele pozemku. Vydání povolení zajišťuje pro své členy klub RC Pilot Třebíč – Borovina. Hosté bez povolení vstupu mohou na plochu letiště vstupovat pouze v doprovodu některého člena klubu. Kterýkoli člen klubu má právo z letištní plochy vykázat pilota, který u sebe nemá platné povolení pro vstup na pozemek.

Obecně platí, že vstup na plochu letiště je pro všechny, tedy jak piloty, hosty, tak i návštěvníky akcí pořádaných LMK RC Pilot Třebíč – Borovina, na vlastní nebezpečí.

*Každý člen klubu a host může využívat plochu letiště jen po zaplacení poplatku za údržbu letiště, který je možné uhradit u předsedy klubu.

*Na plochu letiště je zakázáno vjíždět motorovými vozidly s výjimkou parkování, které je vyhrazeno na okraji letištní plochy od příjezdové cesty, přičemž stání vozidla je doporučeno kolmo k letištní ploše, v případě automobilů s vlekem je povoleno stání podélně s osou letištní plochy.

*Každý pilot je povinen udržovat pořádek na letišti a přilehlých plochách. K udržení pořádku slouží odpadkový koš umístěný u buňky. Záchod je otevřen pouze v rámci klubem pořádaných akcí.

*Doba pro létání je stanovena : Všední dny :10:00-19:00hod., Sobota a neděle :  10:00-12:00 pak až od 13:00-19:00hod. kdy počasí umožňuje bezpečné létání.Toto platí v podzimních měsících , letní provoz zůstává do 20:00hod

*Každý model se spalovacím motorem musí být vybaven účinným tlumičem hluku. Provoz modelu se spalovacím motorem bez tlumiče hluku je zakázán. Vedení klubu si vyhrazuje právo měřit úroveň hluku a při překročení hranice hlučnosti zakázat provoz takto hlučného modelu.

*Pilot modelu nesmí nikdy létat nad prostorem pro diváky a zaparkovaná vozidla ostatních pilotů na okraji letiště. Operační prostor pro létání je stanoven od středu dráhy letiště směrem k souběžné silnici Veverka – Rokytnice. Ve směru osy letiště je hranice letového prostoru určena ovocným sadem ve směru na Rokytnici. V jiném prostoru je zakázáno s modely létat.

*Ve vzduchu může být současně pouze jeden model s výjimkou vlekání modelu, kdy je ve vzduchu současně vlečný a vlečený model. Start modelu při provozu jiného modelu ve vzduchu je zakázán!

*V případě, že se piloti na ploše letiště takto dohodnou, je povoleno mít ve vzduchu současně i více modelů.

*Na přistání má vždy přednost větroň, elektro model a nebo model v nouzi.

*Po přistání je zakázáno rolování směrem k divákům nebo do prostoru parkoviště s běžícím motorem.

*Je zakázáno spouštění motoru bez řádného zajištění modelu proti samovolnému pohybu.

*Při provozu RC modelů s kanálem 35 MHz musí pilot ostatním pilotům oznámit kanál, na kterém bude používat vysílač. Je zakázáno už i při přípravě modelu zapínat vysílač na frekvenci 35 MHz bez řádného zjištění obsazených kanálů ostatními piloty.

*Začínající nebo nezkušený modelář musí mít u sebe doprovod instruktora!

Při nedodržování těchto pravidel:

Řídící létání nebo kterýkoliv člen klubu (za nepřítomnosti řídícího létání) udělí napomenutí pilotovi + provede zápis o prohřešku proti pravidlům do knihy létání.

V případě opakovaného porušení těchto pravidel může výbor LMK RC Pilot Třebíč – Borovina, po projednání evidovaných prohřešků, pilotovi zakázat vstup na letiště bez jakýchkoliv náhrad. Takové rozhodnutí je dotčenému pilotovi oznámeno telefonicky nebo e-mailovou zprávou předsedou nebo jednatelem klubu.

bottom of page