Klubová schůze 2012

Autor Ludvík. Fotogalerie vytvořena před devíti roky.

Počasí nahání lidi do tepla, tak jsme se taky sešli, abychom prošli

rok 2012, co se nám podařilo, co třeba méně a co provedeme

v roce 2013…A probrali pod řízením obou předsedů -L.Dvořák AVZO

a J.Sedláček LMK – vše kolem finančních otázek, protože

současná doba neziskovým organizacím nepřeje. Snad příští

rok bude jiná filozofie a podaří se nám získat grant města. Snad.

Abychom nezanikli, na to každý vytáhl z kapsy svůj příspěvek,

existence zachráněna. Bylo dohodnuto, že v příštím roce uspořádáme

dvě hlavní akce – 18.5.2013 Modelářskou pouť a 3.8.2013 Aerovleky.

Pro možnost zácviku nových pilotů-modelářů zahájíme činnost

Modelářské školy pod vedením Ivo Cahy, opravíme střechu provozní

budovy – autoboudy na letišti. A i nadále budeme modelařit.

Jak usilovně jsme přemýšleli, vidíte na fotkách…