Výroční členská schůze 2020

Autor Ludvík. Fotogalerie vytvořena před jedním rokem.

V pátek 24.ledna 2020 se členové našeho Letecko modelářského

klubu Rc Pilot Borovina sešli v klubovně na Výroční členské

schůzi 2020. Předseda L.Dvořák seznámil členy s bilancí roku

2020. Událo se toho dost, ke spokojenosti všech členů. Úroveň

zázemí i zabezpečení na letišti stoupla. Se zájmem všichni teď

budeme očekávat konec července, jak se projeví aplikace směrnic

EU na našem létání. Snad se toho tolik nezmění.

V roce 2020 předpokládáme pořádání Modelářské pouti v termínu

23.5.2020, na podzim opět tradiční polétání.

Prodiskutovali jsme spoustu dalších věcí, plány na stavbu nových

modelů. Jako vždy – v dobré náladě a pohodě. Podívejte se na

atmosféru ve fotogalerii.