Škodná nebo nerozum?

Autor Ludvík. Fotogalerie vytvořena před pěti roky.

Těžko hodnotit myšlenkový pochod v hlavě člověka, který

je schopen vyvézt svoje odpady do přírody, bez ohledu

na to, uškodí-li člověku či zvěři. A stejně těžko je pochopit

pocity člověka, který projížďkou po upravené ploše letiště

poničí výsledek práce druhých. Uspokojení ? Pro nás smutek

a na jaře nutnost počítat s tím, že díry se mohou stát lapači

pro naše modely…