Středeční odpoledne 22.června

Autor Ludvík. Fotogalerie vytvořena před pěti roky.

Středeční odpoledne nám vyšlo překvapivě zajímavé

a pestré. Aniž bychom tušili, sešly se na letištní ploše

hned dva dvouplošníky při záletu. Nové modely nelétají

každý den, proto se koukněte aspoň přeneseně. I na to, 

jaké to na ploše bylo celkově…