Pracujeme na zemi

Autor Ludvík. Fotogalerie vytvořena před pěti roky.

V pátek 6. května odpoledne jsme se na letišti

sešli pracovně. Posekat, upravit plochu a okolí,

vyklidit a hlavně opět uklidit prostor v boudě, kde

přece jen se časem nanosilo různých drobností

a bylo třeba je urovnat a nově uložit. A tak se seklo,

vyžínalo a uklízelo v boudě, i se doplnil nový regálek.

A protože jsme pracovali usilovně, úkoly jsme splnili

a mohli jsme se i po zásluze občerstvit. Opekli jsme

buřty, popovídali, trošku i zalétali a vyrazili s pocitem

dobře vykonané práce k domovům. A už je možno

začít intenzivně přípravu modelářské pouti. A že nám

bylo jako vždy na letišti dobře, vidíte na foto.

Jen úplně nevidíte opravené střechy na boudě i

kadibudce, opravené v předstihu. Bohouši díky !