Schůze model. klubu

Autor Ludvík. Fotogalerie vytvořena před osmi roky.

Dne 11.12.2013  v 17.oo hodin se konala členská schůze klubu 

v klubovně AVZO na Pražské ul. s programem :

-Zhodnocení roku 2013

-Příprava na rok 2014

-Výběr příspěvků AVZO a svazu modelářů  na rok 2014

-Různé

Přišli všichni, kteří se nacházeli v Třebíči a okolí, či které 

nesklátila choroba.Takže nás bylo deset. Předseda LD 

shrnul rok 2013 – vcelku úspěšný, ale provázený chronickým 

problémem současné doby – nedostatkem peněz a 

z tohoto důvodu nutném omezování šíře naší činnosti. 

Splnili jsme proto všichni svou vlasteneckou povinnost 

a vyprázdnili peněženky a čelo předsedy se aspoň trošku 

vyjasnilo…A rokovali jsme jak dál v roce 2014, jaké akce

bychom chtěli uskutečnit a jak je ufinancovat. Tolik zatím 

v kostce, více viz AKCE – Plán akcí pro rok 2014. Pár fotek 

ustaraných tváří ve fotogalerii…